Gorkého 8

Košice

Slovensko

+421 917 762 305

Pilates

Pilates je cvičenie, ktoré má neskutočne veľa priaznivcov po celom svete najmä kvôli dnešnej "sedavej" dobe, kedy máme málo prirodzeného pohybu čím naše chrbtice a celkové pohybové zdravie trpia. Je to vlastne forma posilňovacieho cvičenia, pri ktorom sa kladie dôraz na správne dýchanie, spojenie pohybu s dychom a správne držanie tela počas cvičenia. Pilates má repertoár cvikov na podložke, ale aj prístrojoch, na ktorých sa cvičí proti odporu spružín (napríklad reformer a cadillac).

Výsledkom tohto cvičenia je:
  • úľava od bolesti spôsobenej svalovým napätím a nesprávnym dýchaním
  • uvedomenie si nesprávneho držania tela a nadobudnutie správnejšieho držania tela
  • nadobudnutie správnych pohybových vzorcov pri bežnom pohybe či športe (poradie, v akom sa svaly zapájajú)
  • celkové spevnenie tela, posilnenie brušných aj chrbtových svalov a opať, ich zapájanie v správnom poradí, aby nedošlo k preťaženiu určitých svalových skupín
  • zlepšenie rovnováhy a celkovej kondície
  • Pilates je tiež dobrou prípravou na viac intenzívne druhy cvičenia a športu
Základné princípy Pilatesu

Pilates, ako aj každá iná forma cvičenia má základné princípy, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sme cvičili správne a bezpečne a aby sme cvičením dosiahli požadované výsledky. Týchto 5 princípov je jednoduché sa naučiť a po ich osvojení ich vieme aplikovať nie len do Pilatesu, v ktorom budeme napredovať bez zranenia, ale aj do iných druhov fyzickej aktivity.

V ponuke máme tieto skupinové cvičenia:

Pilates na podložke

Pilates cvičenie na podložke zamerané na posilňovanie váhou tela ako aj s rôznymi malými cvičebnými pomôckami (kruh, fitlopta, naťahovacia guma, posilňovacia loptička, overbal). V skupine sa kladie dôraz na správne dýchanie, naučenie sa zapájať brušné svaly v správnom poradí, stabilitu ako aj mobilitu chrbtice, rovnomerné posilnenie svalových skupín celého tela a rovnováhu. Do Pilatesu pridávame aj prvky z iných cvičení, napríklad z yogy, SM-systému, funkčného tréningu a veľmi jemne aj z kardiovaskulárneho tréningu. Toto cvičenie je vhodné aj pre začiatočníkov nakoľko ponúkame rôzne modifikácie cvikov.


Reformer kruhový tréning

Reformer kruhový tréning je posilňovacie cvičenie zamerané na rovnomerné spevnenie celého tela. Využíva základné princípy Pilatesu vrátane správneho dýchania a správneho držania tela počas cvičenia. Cvičí sa na reformeroch a vežiach z cadillacu (posilňovacích prístrojoch na Pilates), ktorých princíp je založený na cvičení proti odporu spružín. Nakoľko máme v štúdiu dva reformery a dve veže, cvičíme formou kruhového tréningu pričom je dvojica cvičiacich na reformeroch, dvojica pri vežiach a ďalšie dve dvojice na podložkách s pomôckami. Po určitom počte opakovaní sa cvičiaci prestriedajú.

Inštruktorky Pilatesu

Katarína Bodnárová

Základy trénerstva som získala počas štúdia na vysokej škole v Spojených štátoch v odbore Veda a technológia cvičenia (Exercise Science and Technology) a po absolvovaní základných a stredne pokročilých kurzov Pilatesu na podložke, reformere, cadillacu a bareloch cez Kanadskú organizáciu Merrithew Health&Fitness som sa stala trénerkou STOTT PILATESU®. Venujem sa predovšetkým skupinovým lekciám, na ktorých sa snažím poskytnúť modifikácie a variácie pre začiatočníkov aj viac skúsených cvičencov, aby si počas cvičenia prišiel každý na svoje a využil čo najviac benefitov, ktoré Pilates ponúka.

Silvia Bubeňková

Pilates cvičeniu som sa začala venovať pred štyrmi rokmi a čoskoro sa stal mojou vášňou. Kurz v profesionálnom centre IQ POHYB v Prahe a kurz STOTT PILATES® instructor v Brne, mi poskytli bohaté základy, ktoré Vám veľmi rada odovzdám a s nadšením budem rozvíjať spolu s vami. Nezáleží na tom či ste začiatočníci alebo pokročilí, na každej hodine Vám viem ponúknuť cviky odstupňované v náročnosti, takisto sa na mojich hodinách stretnete s mnohými kreatívnymi modifikáciami pôvodných cvikov.